1.  مشاوره و انجام پروپوزال و پایان نامه ، مشاوره در زمینه ارائه سمینار، 
    مشاوره و انجام مقاله های بین المللی و داخلی، 
    مشاوره و انجام مقاله در مجله های علمی پژوهشی معتبر، 
    مشاوره و آموزش شبیه سازی شبکه توسط شبیه ساز آکادمیک 2-NS، 
     مشاوره و آموزش شبیه سازهای ترافیک شهری از قبیل SUMO، ONE، و ...
     کمک به دانشجویان برای پیاده سازی ایده ها و مقالات خود با شبیه سازهای
        NS2, NS3 , OMNET++ , ONE
   
  
         شماره تماس :
             حسین رنجبران:  09101607834  
                     
  
         ساعات تماس: 
                   ۸ الی ۲۰
             
          ایمیل:
             hossein.ranjbaran.it@gmail.com
            
      
  

قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگربي سيم

شروع موضوع توسط Hossein Ranjbaran ‏1/7/14 در انجمن WSN

وضعیت موضوع:
You must be a logged-in, registered member of this site to view further posts in this thread.
 1. Administrator
  Hossein Ranjbaran
  کاربر ویژه
  تاریخ عضویت:
  ‏3/10/13
  ارسال ها:
  1,034
  تشکر شده:
  197
  چكيده:

  پيشرفت‌هاي اخير در زمينه الكترونيك و مخابرات بي‌سيمتوانايي طراحي و ساخت حسگرهايي را با توان مصرفي پايين، اندازه كوچك،قيمتمناسب وكاربري‌هايگوناگون دادهاست.اين حسگرهايكوچك كه توانايي انجام اعمالي چون دريافتاطلاعات مختلف محيطي براساس نوع حسگر،پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند،موجبپيدايش ايده‌اي براي ايجاد و گسترش شبكه‌هاي موسوم به شبكه‌هايحسگر بي‌سيم( WSn)شده‌اند.

  طراحييک شبکهحسگربيسيم تحت تأثير فاکتورهاي متعددياست.اينفاکتورها عبارتنداز:تحملخرابي، قابليتگسترش، قابليتاطمينان، هزينه توليد، محيط کار، توپولوژي شبکه حسگري، محدوديت‌هايسخت‌افزاري، محيط انتقال و مصرف توان وغيره که ما دراين مقاله به يكي از اين فاكتورها يعني قابليت اطمينان (Reliability)مي‌پردازيم.

  تعريف (Reliability): هرگره ممكناست خرابشود يا در اثر رويدادهايمحيطي مثل تصادف يا انفجار بهكلي نابودشود يا در اثر تمامشده منبعانرژي از كاربيفتد.منظور از تحملپذيري يا قابليت اطمينان ايناست كه خرابيگرهها نبايد عملكردكلي شبكه را تحتتاثير قراردهد.درواقع ميخواهيم با استفاده از اجزايغيرقابلاطمينان يك شبكه قابلاطمينان بسازيم.براي گره k با نرخخرابي lkقابليت اطمينانبا فرمول(1)مدلميشود.كه درواقع احتمال عدمخرابي است در زمانt بشرط اينكه گره دربازة زماني(0,t)خرابينداشتهباشد.بهاينترتيب هرچه زمانميگذرد احتمالخرابيگرهبيشترميشود.


  اينمقاله داراي4فصلبودهكه فصلاول آن بهبررسيقابليتاطميناناطلاعات،فصلدوم آن به بررسيتحليلي قابليتاطمينان و فصلسوم وچهارم آن به افزايشقابليتاطمينان و رويدادهايآگاه براي آن اشارهدارد.


  برگرفته از سایت www.prozeh.com

  لینک دانلود در پست زیر و صرفا برای اعضا قابل مشاهده است.
   
  AdMiN از این پست تشکر کرده است.
وضعیت موضوع:
You must be a logged-in, registered member of this site to view further posts in this thread.

این صفحه را به اشتراک بگذارید